Web Link

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

สำนักงานเขตพื้นที่

คลังข้อสอบ

แหล่งความรู้

เกมส์คณิตศาสตร์

แบบทดสอบคณิตศาสตร์

ครูเสรีพงษ

ครูพงศักดิ์

google

บอร์ด รวบ

หนังสือพิมพ์

google map

swishmax

จังหวัดสมุทรปราการ

parabola

download graphmatica

ทบทวนเวกเตอร์(ม.4)

ทบทวนเรื่องความสัมพันธ์(ม.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแสดงผลถูกต้องใน Firefox Web Browser
- ตัวอย่าง งานสำรวจความคิดเห็น ม5
          rar        pdf       doc

   สอบแก้ตัว ม.5 จุดที่ 1

ประชาสัมพันธ์

คะแนนยอดเยี่ยม ภาคเรียนที่ 2/2558

      ม.1     ม.2    ม.3    ม.4    ม.5    ม.6

  งานสอบแก้ตัว

    ภาคเรียนที่ 1

 

    ภาคเรียนที่ 2  

      ม.4 พื้นฐาน      ม.5 พื้นฐาน

 

งานพัฒนาและใช้สื่อ ICT
 -แบบทดสอบการบวก(ม.4  การให้เหตุผล)
-แบบทดสอบตรรกศาสตร์ ตอนที่ 1
-สมการค่าสัมบูรณ์
-แบบฝึกคณิตศาสตร์ online
-
แหล่งความรู้
 

 
การเผยแพร่ผลงาน

 

 

ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูจันทร์เพ็ญ

ครูนุชนาถ

  ครูวิชัย

ครูมติ

ครูลักขณา

ครูเดือนงาม

ครูพรชัย

ครูสุภาภรณ์

    ครูศิริราพร

ครูจุฑาพัฒน์

ครูสายสมร

ครูดวงจันทร์

ครูขวัญชนก

ครูวรายุทธ

ครูหทัยภัทร

ครูปัญญา

ครูกติกร

ครูสุพนธ์

ครูศุภลักษณ์

ครูคมกฤช

ครูศิโรดม

ครูปัทมา

ครูสุพัตรา

 

ฝ่ายงานต่างๆ

   

 

 

คณิตคิดสนุก

       

พับกระดาษแสนสนุก

   

 

เกมส์ซูโดกุ

 

A math

 

Graphmatica

 

Gsp

 

Geogebra

 

                                                         อ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์

                                                                                             

 

 

หนังสือพิมพ์

ไทยรัฐ      เดลินิวส์     แนวหน้า    บ้านเมือง    มติชน     ผู้จัดการ    เนชั่น   โพสต์ทูเดย์